Κατώτατα όρια της Eυρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023

Κατώτατα όρια της Eυρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ»)  στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023   Την 10η Νοεμβρίου 2021 εκδόθηκαν οι κανονισμοί από την ΕΕ για την περίοδο 1η Ιανουαρίου 2022 έως την 31η Δεκεμβρίου 2023 σχετικά με τα αναθεωρημένα κατώτατα όρια στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων.   … Continue reading “Κατώτατα όρια της Eυρωπαϊκής Ένωσης («ΕΕ») στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων που ισχύουν από 1η Ιανουαρίου 2022 μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2023”