ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ: Δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες για Ένταξη στο Σχέδιο μέχρι 15/06/2020

(English text follows) Στις 28/05/2020 το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε την δυνατότητα υποβολής αίτησης από δανειολήπτες που δεν είχαν υποβάλει αίτηση για ένταξη στο Σχέδιο ΕΣΤΙΑ μέχρι τις 31/12/2019 και επιθυμούν να το πράξουν. Οι νέοι αιτητές θα μπορούν να συμπληρώσουν και να υποβάλουν στα Τραπεζικά και άλλα ιδρύματα την αίτηση τους από την 1η Ιουνίου … Continue reading “ΣΧΕΔΙΟ ΕΣΤΙΑ: Δεύτερη ευκαιρία στους δανειολήπτες για Ένταξη στο Σχέδιο μέχρι 15/06/2020”