Απορρίφθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο προσφυγή συντεχνίας και διδακτικού προσωπικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου κατά του Πρωτοκόλλου διεξαγωγής μαθημάτων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο του 2021

Απορρίφθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο προσφυγή συντεχνίας και διδακτικού προσωπικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου κατά του Πρωτοκόλλου διεξαγωγής μαθημάτων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο του 2021 Σε συνέχεια προηγούμενων αποφάσεων Επαρχιακών Δικαστηρίων αναφορικά με τα μέτρα που λαμβάνονται για περιορισμό της νόσου Covid-19, το Διοικητικό Δικαστήριο, με απόφαση του ημερ.26/01/2022, απέρριψε προσφυγή που στρεφόταν κατά της … Continue reading “Απορρίφθηκε από το Διοικητικό Δικαστήριο προσφυγή συντεχνίας και διδακτικού προσωπικού του Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου κατά του Πρωτοκόλλου διεξαγωγής μαθημάτων για το Φθινοπωρινό Εξάμηνο του 2021”