Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε μια ευρεία προσέγγιση σε επίδικες υποθέσεις αλλά οι υποθέσεις συχνά εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

1. ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΟ

Η εταιρεία ενεργεί ενώπιον του Ανωτάτου και Επαρχιακού Δικαστηρίου εκ μέρους νομικών και φυσικών προσώπων. Επικεντρωνόμαστε σε αστικές και εμπορικές διαφορές και έχουμε ιδιαίτερη εμπειρία σε αγωγές παραβίασης πνευματικών δικαιωμάτων (passing off) και αγωγές που αφορούν παραβίαση συμβάσεων και υπηρεσιών αντιπροσώπευσης και είμαστε σε θέση να αναλάβουμε άμεσα ασφαλιστικά μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των πελατών μας.

2. ΔΗΜΟΣΙΟ, ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΟ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η εταιρεία ενεργεί εκ μέρους νομικών και φυσικών προσώπων σε υποθέσεις που αφορούν τη Δημόσια Διοίκηση και τις Διοικητικές Αρχές και τις αποφάσεις αυτών. Αυτό περιλαμβάνει προσφυγές στο Ανώτατο Δικαστήριο και την Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών.

3. ΓΑΜΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ

Η εταιρεία ασχολείται με όλες τις πτυχές της διάστασης, του διαζυγίου και της επιμέλειας και επικοινωνίας των τέκνων. Είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι όσον αφορά τα περιουσιακά και οικονομικά θέματα που προκύπτουν από το διαζύγιο.

4. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Αυτό το Τμήμα αναλαμβάνει την είσπραξη οφειλών για Κύπριους και αλλοδαπούς πελάτες.

5. ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΚΑΙ ΜΙΣΘΩΤΗΣ

Αυτό το τμήμα ασχολείται με τις διαφορές μεταξύ εκμισθωτών και μισθωτών, καθώς και τις περιουσιακές διαφορές τους.

6. ΣΩΜΑΤΙΚΗ ΒΛΑΒΗ & ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Αυτό το τμήμα χειρίζεται αξιώσεις για σωματική βλάβη και εκπροσωπούμε διάφορες μεγάλες ασφαλιστικές εταιρείες, ημεδαπές και διεθνείς.