Αυτό το τμήμα χειρίζεται εταιρικές και εμπορικές υποθέσεις που αφορούν δημόσιες και ιδιωτικές εταιρείες, κυπριακές εταιρείες ή υπεράκτιες (offshore), συνεταιρισμούς ή και φυσικά πρόσωπα. Αναλαμβάνει τη σύσταση νέων εταιρειών, την αρχική δημόσια εγγραφή ιδιωτικών εταιρειών (IPOs) , εξαγορές και απορροφήσεις εταιρειών και έχει εμπειρία στην αντιμετώπιση της φορολόγησης τέτοιων πράξεων. Στον τομέα της πνευματικής ιδιοκτησίας η εταιρεία έχει, επίσης, εμπειρία σε δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας, εμπορικά σήματα και εμπορικές επωνυμίες. Το τμήμα αυτό έχει ασχοληθεί εκτενώς με τη σύνταξη πάσης φύσεως συμβάσεων.