Το τμήμα αυτό είναι ιδιαίτερα εκπαιδευμένο σε θέματα διορισμού διαχειριστή περιουσίας (receiverships) καθώς και παροχής νομικής συμβουλής για χρηματοοικονομικές συναλλαγές και χρηματοδοτήσεις πλοίων.