Εγγραφή και εκμετάλλευση των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στην Κύπρο σύμφωνα και με το κοινοτικό και διεθνές νομικό πλαίσιο, αδειοδότηση και δημοσίευση αυτών, υπηρεσίες διαχείρησης και συμβουλής καλλιτεχνών, φορολογικός προγραμματισμός για δικαιώματα που προκύπτουν από την εκμετάλλευση πνευματικής ιδιοκτησίας (royalties). Η εταιρεία μας συνεργάζεται στενά στον τομέα αυτό με ειδικούς σε θέματα παράνομης χρήσης πνευματικών δικαιωμάτων (passing off) και προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας στο Ηνωμένο Βασίλειο.