Το τμήμα αυτό ειδικεύεται στην εγγραφή πλοίων υπό διάφορες σημαίες, συμπεριλαμβανομένης της παράλληλης εγγραφής και τη χρηματοδότηση των πλοίων εν γένει.

Το πελατολόγιο της εταιρείας μας συμπεριλαβάνει σημαντικό αριθμό γνωστών διεθνών τραπεζών και χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων που εκπροσωπούμε σε συναλλαγές που αφορούν τη χρηματοδότηση πλοίων.