Παροχή συμβουλής για το νομικό πλαίσιο και τα εμπορικά νομικά θέματα έργων, ιδιαίτερα έργων που αφορούν ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (Αιολικά πάρκα, ηλιακή ενέργεια, βιοκαύσιμα). Πρόσφατα η εταιρεία μας παρείχε συμβουλή για μια επιτυχημένη σύμβαση δημιουργίας αιολικού πάρκου περίπου 100 MW αναφορικά με την έκδοση όλων των απαιτούμενων αδειών, τη χρηματοδότηση του έργου, τον ανεξάρτητο νομικό έλεγχο των συμβεβλημένων και τη σύνταξη των συμβάσεων (EPC).