Αυτό το τμήμα ασχολείται με τις ανάγκες μεμονωμένων πελατών. Συμβουλεύει γενικά ως προς τη σκοπιμότητα δημιουργίας διαθηκών και αναλαμβάνει τη σύνταξή τους. Συστήνει και διαχειρίζεται εμπιστεύματα και διαχειρίζεται την περιουσία των πελατών, ακίνητη και μη, εντός και εκτός Κύπρου.

Τα ανωτέρω σχετίζονται στενά με φορολογικά θέματα και δίδεται μεγάλη προσοχή σε αυτά και σε όλα τα θέματα που αφορούν τις προσωπικές χρηματοδοτικές ανάγκες των πελατών και των οικογενειών τους.