Αυτό το τμήμα ασχολείται με τις αγορές, τις πωλήσεις, τη χρηματοδότηση και τη διαχείριση ακίνητης περιουσίας.