Η δικηγορική εταιρεία ιδρύθηκε από τον Χαράλαμπο Γ. Προύντζο το 2010 και λειτουργεί σε όλη την Κύπρο και το εξωτερικό μέσω ενός δικτύου προσεκτικά επιλεγμένων συνεργατών. Τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην καρδιά του εμπορικού κέντρου της Λευκωσίας σε ένα περιβάλλον επαγγελματισμού και τελευταίας τεχνολογίας.

Η νομική εργασία και τα διοικητικά καθήκοντα είναι διαχωρισμένα έτσι ώστε οι δικηγόροι να αφιερώνουν περισσότερο χρόνο επί νομικών θεμάτων. Έτσι, η γενική διεύθυνση και η εποπτεία του προσωπικού της εταιρείας ασκείται από τον Γεώργιο Χ. Προύντζο, πατέρα του Χαράλαμπου Γ. Προύντζου, ο οποίος είναι εγγεγραμμένος δικηγόρος από το 1972 με μεγάλη διοικητική εμπειρία που προέρχεται από 30 χρόνια εργασίας σε υψηλές διοικητικές θέσεις, μεταξύ άλλων, στο Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Υγείας και στο Υπουργείο Εσωτερικών.

pp-legal-team
DSC1590-1
DSC1550small

Όραμα της εταιρείας είναι να λειτουργεί ως ένα σύγχρονο δικηγορικό γραφείο εξειδικευμένο στον εμπορικό, εταιρικό και χρηματοπιστωτικό τομέα.

Η διοίκηση της εταιρείας εκτιμά ότι η επέκταση των εργασιών της θα επιτρέπει την παροχή πιο ολοκληρωμένης και εξειδικευμένης εξυπηρέτησης στους πελάτες της, γι' αυτό και προχώρησε στην πρόσληψη συνεργατών δικηγόρων. Η πολιτική της εταιρείας είναι να έχει στην δομή του προσωπικού μια υψηλή αναλογία συνεταίρων και συνεργατών. Έτσι, μπορεί να προσφέρει σε κάθε πελάτη και για κάθε ζήτημα υπηρεσίες συνεταίρου, είτε σε καθημερινή βάση, είτε μέσω εποπτείας.

Κύριοι τομείς του γραφείου είναι το Εταιρικό και Εμπορικό Δίκαιο, οι Διεθνείς Επιχειρηματικές Συναλλαγές, το Δίκαιο Ενέργειας, το Δημόσιο, Συνταγματικό και Διοικητικό Δίκαιο, το Αστικό Δίκαιο, το Χρηματοοικονομικό, το Τραπεζικό και Δίκαιο Παροχής Οικονομικών Υπηρεσιών και το Δίκαιο Προστασίας του Ανταγωνισμού.

Η Προύντζος & Προύντζος Δ.Ε.Π.Ε. έχει δεσμευτεί σε υψηλά πρότυπα επαγγελματισμού. Η εταιρεία ακολουθεί μια πολύ αυστηρή πολιτική γνωριμίας του πελάτη (KYC) σε μια προσπάθεια δημιουργίας ενός ολοκληρωμένου προφίλ εκάστου πελάτη, προς εναρμόνιση με τις νομοθετικές πρόνοιες, αλλά πάνω από όλα προς δημιουργία μιας αληθινής και ειλικρινούς προσωπικής σχέσης με εκείνους που μας εμπιστεύονται όσα τους απασχολούν καθώς και την προστασία των δικαιωμάτων τους, δηλαδή τους πελάτες μας.

Η Προύντζος & Προύντζος Δ.Ε.Π.Ε. είναι μια εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Δημοκρατίας της Κύπρου με αριθμό εγγραφής 261075 και ρυθμίζεται από τον Παγκύπριο Δικηγορικό Σύλλογο.