Χαράλαμπος Γ. Προύντζος - Δικηγορος – Διευθύνων Συνέταιρος

Κωνσταντίνος Αγαθοκλέους - Δικηγορος – Ανώτερος Συνεργάτης, Δικαστηριακό Τμήμα

Κωνσταντίνος Μιχαήλ - Δικηγόρος – Ανωτερος Συνεργατης, Τμήμα Εμπορικού Δικαίου

Ιάκωβος Κούππας - Δικηγόρος – Ανώτερος Συνεργάτης, Εταιρικό Τμήμα 

Ντίνα Κάγκα - Δικηγορος – Ανώτερη Συνεργάτης, Δικαστηριακό Τμήμα

Δημήτρης Καΐλής - Δικηγόρος – Ανώτερος Συνεργάτης, Δικαστηριακό Τμήμα

Δανιήλ Σακελλαρίου - Δικηγόρος - Ανώτερος Συνεργάτης, Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών

Μαριλίζα Καλαϊτζάκη - Δικηγόρος - Δικαστηριακό Τμήμα

Μικαέλα Καντόρ - Δικηγόρος - Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών

Τάνια Τοφαρίδου - Δικηγόρος - Δικαστηριακό Τμήμα 

Ευγενία Επαμινόνδου - Δικηγόρος - Τμήμα Εμπορικού Δικαίου

Θέα Νικολάου - Δικηγόρος - Εταιρικό Τμήμα

Ραφαέλλα Χατζηκυριακού - Δικηγόρος - Τμήμα Εμπορικού Δικαίου

Huseyin Erguven - Δικηγόρος - Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών

Μάρθα Αθανασοπούλου - Δικηγόρος - Δικαστηριακό Τμήμα

Έλενα Σκίτσα - Δικηγόρος - Δικαστηριακό Τμήμα

Χρύσο Χάσσικου - Δικηγόρος - Τμήμα Χρηματοπιστωτικών Υπηρεσιών

Γεωργία Τυμβίου - Δικηγόρος - Εταιρικό Τμήμα

Αναστασία Πατέρα - Ασκούμενη Δικηγόρος - Δικαστηριακό Τμήμα

Άννα Μακρίδη - Μέλος Εταιρικού Τμήματος

Εύη Βενιζέλου - Προϊστάμενη Λογιστηρίου

Χριστιάνα Αδάμου - Γραμματειακά Καθήκοντα - Δικαστηριακό Τμήμα

Λουίζα Λαμπριανού - Γραμματειακά Καθήκοντα – Εταιρικό Τμήμα