Τα τελευταία χρόνια είναι συχνό το φαινόμενο παράνομης εργοδότησης αλλοδαπών στην Κύπρο κυρίως από κύπριους εργοδότες.

Λόγω και της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στο νησί μας, πολλοί είναι οι εργοδότες που αναζητούν φθηνά εργατικά χέρια.

Η παράνομη εργοδότηση αλλοδαπών αντιμετωπίζεται πολύ αυστηρά από τα Δικαστήρια μας εφόσον όπως έχει επανειλημμένες φορές λεχθεί έχει πολλές αρνητικές συνέπειες, αφού επηρεάζει δυσμενώς την αγορά εργασίας και ενισχύει τον αθέμιτο ανταγωνισμό.

Παράλληλα οι παράνομοι εργαζόμενοι αλλοδαποί δεν είναι ασφαλισμένοι από τους εργοδότες τους και, κατά συνέπεια, εκτός από τους κινδύνους και την αδικία που υφίστανται οι ίδιοι οι αλλοδαποί, το κράτος χάνει τεράστια έσοδα.

Το Αδίκημα της Παράνομης Εργοδότησης Αλλοδαπών

Σύμφωνα με τον Περί Αλλοδαπών και Μεταναστεύσεως Νόμο (Κεφ. 105) η χωρίς την απαιτούμενη από τον Νόμο άδεια εργοδότησης ή η εργοδότηση κατά παράβαση οποιουδήποτε άλλου Νόμου ή Κανονισμού συνιστά το ως άνω αδίκημα.

Πρόνοιες Νομοθεσίας/Ποινές

Την σοβαρότητα του αδικήματος αυτού αναδεικνύουν αναμφίβολα, οι προβλεπόμενες από το Νόμο ποινές. Συγκεκριμένα το αδίκημα της παράνομης εργοδότησης στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας επισύρει ποινή φυλάκισης που δεν υπερβαίνει τα τρία έτη ή πρόστιμο μέχρι και €8.543 ή και τις δύο αυτές ποινές.

Επιπλέον η σοβαρότητα του αδικήματος της παράνομης εργοδότησης έγκειται στις αλυσιδωτές επιπτώσεις που η διάπραξη του προκαλεί στην κυπριακή οικονομία και γενικότερα στην κοινωνία της Κύπρου, σε συνδυασμό με την ιδιαίτερα ανησυχητική έξαρση που το αδίκημα αυτής της μορφής παρουσιάζει στον τόπο μας. Είναι γι' αυτό το λόγο που τα Δικαστήρια αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους υποθέσεις με την ανάλογη και δέουσα αυστηρότητα. Σύμφωνα με πάγια Νομολογία του Ανωτάτου Δικαστηρίου η ανησυχητική έξαρση στη διάπραξη του αδικήματος με όλες τις σοβαρές συνέπειες τις οποίες συνεπάγεται στην αγορά εργασίας και στην οικονομική και κοινωνική ζωή του τόπου υπαγορεύει την αυστηρή αντιμετώπιση του. Επιβάλλεται λοιπόν επιτακτική η ανάγκη επιβολής αποτρεπτικών ποινών.

Πέραν των πιο πάνω ποινών έγκειται στην διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου να διατάξει τον εργοδότη που καταδικάστηκε για το εν λόγω αδίκημα να καταβάλει όλες τις εισφορές που καταβάλλονται σε διάφορα ταμεία στις περιπτώσεις όπου η εργοδότηση των αλλοδαπών είναι νόμιμη. Σε καμία όμως περίπτωση οι πιο πάνω εισφορές δεν θα είναι χαμηλότερες των εισφορών που αναλογούν σε απασχόληση τριών μηνών. Επιπρόσθετα το Δικαστήριο δύναται να στερήσει από τον εργοδότη το δικαίωμα πρόσληψης αλλοδαπού για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Το Δικαστηριακό Τμήμα του γραφείου μας ασχολείται επί καθημερινής βάσεως με τέτοιου είδους υποθέσεις και οι καταρτισμένοι δικηγόροι του γραφείου μας εμφανίζονται ενώπιον όλων των Ποινικών Δικαστηρίων σε όλες τις Επαρχίες της Κύπρου. Με προσεγμένη έρευνα και εξέταση της υπόθεσης σας, διασφαλίζουμε την θετική έκβαση της υπόθεσης σας και δεν αφήνουμε τίποτα στην τύχη έχοντας υπόψη την σοβαρότητα αντιμετώπισης τέτοιων κατηγοριών.