Αναμφίβολα η οδήγηση κατ' υπέρβαση του ορίου ταχύτητας είναι ένα αδίκημα το οποίο βρίσκεται σε έξαρση εδώ και πολλά χρόνια.

Δεν είναι μάλιστα τυχαίο το γεγονός ότι η Κύπρος κατέχει τις πρώτες θέσεις σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο όσον αφορά την χειρότερη και αμελή οδήγηση.

Δεδομένης της έξαρσης του αδικήματος αλλά και της αύξησης των τροχαίων ατυχημάτων και ιδιαίτερα των θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων στην Κύπρο, το αδίκημα αυτό αντιμετωπίζεται από τα Δικαστήρια με πολλή αυστηρότητα εφόσον τα Δικαστήρια στις πλείστες των περιπτώσεων θέλουν να επιβάλουν στους παραβάτες αποτρεπτικές ποινές ούτως ώστε να αποφύγουν να επαναλάβουν τέτοιου είδους συμπεριφορά. Όπως έχει επανειλημμένες φορές λεχθεί από το Δικαστήριο, το αυτοκίνητο θεωρείται μηχανοκίνητο όχημα ικανό να επιφέρει θάνατο.

Το αδίκημα της οδήγησης κατ' υπέρβαση του ορίου ταχύτητας στην Κύπρο

Σύμφωνα με το Άρθρο 6(2) και (3) του περί Μηχανοκινήτων Οχημάτων Τροχαίας Κινήσεως Νόμου του 1972 όποιος οδηγεί μηχανοκίνητο όχημα με μεγαλύτερη ταχύτητα του ανωτάτου ή μικρότερη ταχύτητα του κατώτερου ορίου ταχύτητας όπως αυτή έχει οριστεί από την αρμόδια αρχή υπόκειται σε περίπτωση καταδίκης, σε φυλάκιση που δεν υπερβαίνει το ένα έτος ή σε χρηματική ποινή που δεν υπερβαίνει τις 750 λίρες ή και στις δύο αυτές ποινές.

Για να αποδειχθεί το αδίκημα θα πρέπει να αποδειχθούν τα πιο κάτω συστατικά στοιχεία, τα στοιχεία αυτά δηλαδή που αν αποδειχθούν στοιχειοθετούν το αδίκημα:

α) η οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος σε οδό,
(β) ο ορισμός από την αρμόδια αρχή ανωτάτου/κατώτατοτυ ορίου ταχύτητας,
(γ) η αναγραφή του ορίου ταχύτητας επί πινακίδας η οποία να τοποθετήθηκε στην οδό κατά τρόπο που να διακρίνεται ευχερώς από τους οδηγούς, και
(δ) η οδήγηση του οχήματος με ταχύτητα μεγαλύτερη του καθορισθέντος ανωτάτου ορίου ταχύτητας.

Πώς αντιμετωπίζουν τα Δικαστήρια τους παραβάτες;

Ενόψει της έξαρσης που παρουσιάζουν τα τροχαία ατυχήματα που έχουν ως αφετηρία ή αιτία την ιλιγγιώδη ταχύτητα, το Δικαστήριο θέλει να στείλει το μήνυμα μέσω της ποινής που θα επιβάλει ότι τέτοια οδική συμπεριφορά είναι απαράδεκτη. Εκτός των ποινών που αναφέρθηκαν πιο πάνω, εναπόκειται στην διακριτική ευχέρεια του Δικαστηρίου να επιβάλει βαθμούς ποινής καθώς επίσης και στέρηση της άδειας του αδικοπραγούντα για ορισμένο χρονικό διάστημα. Είναι για αυτό το λόγο που σε τέτοιου είδους αδικήματα, είναι φρόνιμο να γίνεται άμεση παραδοχή και μεταμέλεια, στοιχεία που θα προσμετρήσουν υπέρ κάποιου παραβάτη ο οποίος παραδέχεται χωρίς να σπαταλά τον χρόνο του Δικαστηρίου.

Είναι σε αυτό το σημείο που το γραφείο μας, και το Δικαστηριακό Τμήμα του ιδιαίτερα μπορούν να σας βοηθήσουν εκπροσωπώντας σας στο Δικαστήριο. Καθήκον μας είναι να θέσουμε ενώπιων του Δικαστηρίου όλους εκείνους τους μετριαστικούς παράγοντες και όλα εκείνα τα γεγονότα αναλόγως της περίπτωσης σας. Είναι επομένως ένα πολύ σημαντικό και κομβικό σημείο για την επιβολή της ποινής, η αγόρευση του δικηγόρου σας για μετριασμό της ποινής. Αυτό που πρέπει να έχετε υπόψη σας είναι ότι κάθε υπόθεση βασίζεται στα δικά της περιστατικά και η ποινή επιβάλλεται στην βάση αυτών.

Επικοινωνήστε σήμερα μαζί μας εάν κατηγορείστε για οδήγηση κατ' υπέρβαση του ανώτατου ορίου ταχύτητας και θα διευθετήσουμε άμεσα μια συνάντηση ούτως ώστε να μας ενημερώσετε για τα περιστατικά της υπόθεσης σας ούτως ώστε να σας εκπροσωπήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στο Δικαστήριο.