Με την ομόφωνη απόφαση του, το Εκλογοδικείο ακύρωσε την εκλογή και ανακήρυξη του κ. Γεώργιου Παπαδόπουλου ως Βουλευτού για την Εκλογική Περιφέρεια Λεμεσού. Δείτε ολόκληρο το κείμενο της απόφασης εδώ.